Veřejná zakázka: Udržovací práce na mostě přes Milevský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 195
Systémové číslo: P21V00000009
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 04.06.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Udržovací práce na mostě přes Milevský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedna část projektu spočívá v obnově komunikace vedoucí přes most, jelikož stávající situace je taková, že na mostě není vymezen pruh pro pěší a šířka mostu neumožňuje vedení obousměrné dvoupruhové komunikace. Dochází tedy ke střetu pěší dopravy s vozidly a není zde vyznačeno ani zúžení komunikace a režim přednosti v jízdě. Dále má most nefunkční odvodnění a chybí hydroizolace. Nový stav řeší při zachování stejné šíře mostu zřízení jednopruhové obousměrné komunikace s jednostranným chodníkem, vyznačení přednosti v jízdě, provedení hydroizolace a odvodnění.

Další část projektu spočívá v udržovacích pracích samotného mostu, vyspravení vydrolených spár ve zdivu mostu, natažení nové omítky, provedení nátěru silikátovou barvou a vyspravení tmelu mezi kamennými bloky mostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Milevsko
 • IČO: 00249831
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 420
  39901 Milevsko 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 370106

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Milevsko
Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
39901 Milevsko 1

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy