Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) Milevsko
Odesílatel Kateřina Jarošová
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 09:29:51
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení,
dne 20.04.2020 rozhodl zadavatel usnesením Rady města Milevska č. 154/20 o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) Milevsko". Všem účastníkům děkujeme za podané nabídky.

Bc. Eva Kotrbová
vedoucí OISM MěÚ Milevsko
tel.: 382 504 201, 725 549 135
e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (138.77 KB)