Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup skládkového kompaktoru
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 13.08.2024 12:00
Milevsko – rozšíření skládky (4. etapa) a rekultivace skládky (1. část 3. etapy) Jenišovice
podlimitní Vyhodnoceno 13.03.2024 16.04.2024 10:00
MILEVSKO ČOV – ÚPRAVY KALOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY
podlimitní Zadáno 01.02.2024 29.02.2024 09:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2024 12.01.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023
podlimitní Zadáno 04.12.2023 20.12.2023 10:00
Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
podlimitní Zadáno 05.06.2023 21.07.2023 10:00
Kulturní dům Milevsko - dodávka audiovizuální technologie
podlimitní Zadáno 28.02.2023 17.03.2023 10:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 15.02.2023 09:00
Milevsko – Chodník ul. U Bažantnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2022 20.01.2023 10:00
Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu
podlimitní Zadáno 27.09.2022 07.11.2022 10:00
Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
podlimitní Zadáno 03.08.2022 29.09.2022 10:00
Stavební úpravy WC v 1. NP budovy knihovny čp. 1, Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 15.07.2022 08:30
Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část - opakovaná
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 24.06.2022 08:30
Oprava kanalizace v ul. Čs. legií, Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 06.06.2022 08:30
Údržba klášterního mostu přes Milevský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2022 14.03.2022 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››