Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 10.12.2021 08:15
Zpracování PD na akci "Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše - I. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 10:00
Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 10:00
Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko - Hůrka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně
podlimitní Zadáno 30.04.2021 17.06.2021 10:00
Pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 22.03.2021 08:30
Opatření na obnovu zeleně Milevsko
podlimitní Zadáno 24.02.2021 22.03.2021 08:30
Činnost technického dozoru investora při provádění stavební činnosti akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 19.02.2021 09:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 01.02.2021 10:00
Protipovodňová opatření pro město Milevsko
podlimitní Zadáno 29.12.2020 15.01.2021 10:00
Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Zadáno 13.11.2020 17.12.2020 13:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
podlimitní Zadáno 14.09.2020 10.12.2020 10:00
Úvěr na akci "Rozšíření Domova pro seniory Milevsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 30.09.2020 10:00
Správa a údržba městského hřbitova
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 21.04.2020 10:00
Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 17.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››