Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2022 24.08.2022 10:00
Stavební úpravy WC v 1. NP budovy knihovny čp. 1, Milevsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2022 15.07.2022 08:30
Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část - opakovaná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2022 24.06.2022 08:30
Oprava kanalizace v ul. Čs. legií, Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 06.06.2022 08:30
Rekonstrukce 1. ZŠ T. G. Masaryka, Modernizace sociálního zařízení u jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 06.05.2022 08:30
Údržba klášterního mostu přes Milevský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2022 14.03.2022 08:30
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 11.02.2022 01.03.2022 10:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 31.01.2022 10:00
Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 10.12.2021 08:15
Zpracování PD na akci "Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše - I. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 10:00
Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 10:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně
podlimitní Zadáno 30.04.2021 17.06.2021 10:00
Opatření na obnovu zeleně Milevsko
podlimitní Zadáno 24.02.2021 22.03.2021 08:30
Činnost technického dozoru investora při provádění stavební činnosti akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 19.02.2021 09:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››