Veřejné zakázky Města Milevsko

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Milevsko
IČO: 00249831
ID profilu zadavatele ve VVZ: 370106
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 30.9.2013 https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-milevsko

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 17.02.2020 10:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 07.02.2020 10:00
Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 06.02.2020 09:00
Správa a údržba městského hřbitova Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2020 27.01.2020 09:00
Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2019 09.12.2019 11:00
všechny zakázky