Veřejné zakázky Města Milevsko

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Milevsko
IČO: 00249831
ID profilu zadavatele ve VVZ: 370106
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 30.9.2013 https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-milevsko

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku
podlimitní Příjem nabídek 20.08.2018 11.09.2018 08:00
Strategické rozvojové dokumenty: 2. část: Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko současně se strategií podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a akceleračního programu v Milevsku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 03.09.2018 10:00
Drenážní systém a odvodnění hřbitova - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2018 18.09.2018 08:00
Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2018 06.08.2018 10:00
Město blíže k občanům
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2018 17.07.2018 09:00
Strategické rozvojové dokumenty: 1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku. Živé Milevsko - Smart region.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2018 17.07.2018 10:00
všechny zakázky