Veřejné zakázky Města Milevsko

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Milevsko
IČO: 00249831
ID profilu zadavatele ve VVZ: 370106
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 30.9.2013 https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-milevsko

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2020 08.04.2020 08:15
Správa a údržba městského hřbitova
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 21.04.2020 10:00
Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2020 19.03.2020 08:30
Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 09.03.2020 10:00
Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 09.03.2020 08:15
Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 09.03.2020 08:15
Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 05.03.2020 08:15
Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2020 17.02.2020 10:00
všechny zakázky