Veřejné zakázky Města Milevsko

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Milevsko
IČO: 00249831
ID profilu zadavatele ve VVZ: 370106
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 30.9.2013 https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-milevsko

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken a dveří Sporthotel, Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 11.05.2018 08:00
Nákup dvou nových osobních automobilů pro potřeby města Milevska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 08:00
Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 23.05.2018 13:00
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - Staré sídliště, Za Krejcárkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2018 13.04.2018 09:00
Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa
podlimitní Hodnocení 10.01.2018 07.02.2018 13:00
všechny zakázky