Veřejné zakázky Města Milevsko

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Milevsko
IČO: 00249831
ID profilu zadavatele ve VVZ: 370106
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 30.9.2013 https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-milevsko

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce plynové kotelny Dům kultury Milevsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 21.06.2021 09:00
Udržovací práce na mostě přes Milevský potok
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 04.06.2021 08:30
Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko - Hůrka
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny 1. ZŠ Milevsko
podlimitní Hodnocení 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 17.06.2021 10:00
všechny zakázky