Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 03.12.2020 13:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 10.12.2020 10:00
Úvěr na akci "Rozšíření Domova pro seniory Milevsko"
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 30.09.2020 10:00
Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 08.04.2020 08:15
Správa a údržba městského hřbitova
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 21.04.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku
podlimitní Zadáno 18.02.2020 09.03.2020 10:00
Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 05.03.2020 08:15
Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 17.02.2020 10:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 07.02.2020 10:00
Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 09.12.2019 11:00
Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 06.11.2019 08:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 16.10.2019 08:00
Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019 – 31.12.2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 27.05.2019 09:00
Strategické rozvojové dokumenty: 3. část: Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››