Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 19.10.2020 10:00
Úvěr na akci "Rozšíření Domova pro seniory Milevsko"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.09.2020 30.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016