Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 18.08.2021 10:00
Zpracování PD na akci "Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše - I. etapa"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016