Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku
podlimitní Příjem nabídek 20.08.2018 11.09.2018 08:00
Strategické rozvojové dokumenty: 2. část: Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko současně se strategií podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a akceleračního programu v Milevsku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 03.09.2018 10:00
Drenážní systém a odvodnění hřbitova - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2018 18.09.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016