Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 03.12.2020 13:00
Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 10.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016