Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko
podlimitní Zadáno 16.04.2019 13.05.2019 08:00
Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku
podlimitní Zadáno 18.03.2019 04.04.2019 08:00
Obnova vodovodu v ul. Dukelská v Milevsku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 27.03.2019 09:00
Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko
podlimitní Zadáno 22.02.2019 22.03.2019 08:00
ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKO
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 21.11.2018 09:00
Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti
podlimitní Zadáno 29.10.2018 21.11.2018 08:00
Drenážní systém a odvodnění hřbitova - I. etapa
podlimitní Zadáno 23.07.2018 18.09.2018 08:00
Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 06.08.2018 10:00
Úvěr na akci "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 19.01.2018 08:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 08:00
Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města Milevska
podlimitní Zadáno 26.07.2017 26.09.2017 08:00
Přestupní terminál Milevsko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 03.05.2017 08:00
Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.01.2017-31.12.2018
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 30.11.2016 08:00
Územní studie "Veřejná prostranství ulice Komenského"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 21.11.2016 13:00
Úvěr na akci "Teplovod Komenského"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 21.03.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016