Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 07.02.2020 10:00
Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 09.12.2019 11:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 16.10.2019 08:00
Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019 – 31.12.2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 27.05.2019 09:00
Strategické rozvojové dokumenty: 3. část: Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 10:00
ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKO
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 21.11.2018 09:00
Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti
podlimitní Zadáno 29.10.2018 21.11.2018 08:00
Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 06.08.2018 10:00
Úvěr na akci "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 19.01.2018 08:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 08:00
Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města Milevska
podlimitní Zadáno 26.07.2017 26.09.2017 08:00
Přestupní terminál Milevsko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 03.05.2017 08:00
Územní studie "Veřejná prostranství ulice Komenského"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 21.11.2016 13:00
Smlouva o zajištění služeb pro osoby pečující a osoby v evidenci
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 02.09.2013 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2