Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opatření na obnovu zeleně Milevsko
podlimitní Zadáno 24.02.2021 22.03.2021 08:30
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 01.02.2021 10:00
Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Zadáno 13.11.2020 17.12.2020 13:00
Úvěr na akci "Rozšíření Domova pro seniory Milevsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 30.09.2020 10:00
Správa a údržba městského hřbitova
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 21.04.2020 10:00
Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 17.02.2020 10:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 07.02.2020 10:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 16.10.2019 08:00
Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019 – 31.12.2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 27.05.2019 09:00
ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKO
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 21.11.2018 09:00
Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti
podlimitní Zadáno 29.10.2018 21.11.2018 08:00
Úvěr na akci "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2018 19.01.2018 08:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 06.09.2017 08:00
Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města Milevska
podlimitní Zadáno 26.07.2017 26.09.2017 08:00
Přestupní terminál Milevsko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 03.05.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016