Veřejná zakázka: Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 198
Systémové číslo: P21V00000012
Datum zahájení: 02.08.2021
Nabídku podat do: 18.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce, které spočívají v realizaci nového řešení dešťových vod u stávajícího objektu Mateřské školy Kytička v Milevsku. Nové řešení počítá s akumulací a filtrací dešťové vody svedené ze střech a následným čerpáním a rozvodem vody pro zavlažování zatravněné plochy pozemku. Přepad bude sveden do štěrkového vsaku. Při naplnění nádrže a vsaku je navržen jistící přepad do stávající kanalizace. Voda z akumulační nádrže bude čerpána a rozvedena po zahradě ke sloupkům opatřeným vypouštěcími kohouty s připojením na hadici. Budou provedeny následující práce:
- osazení akumulační nádrže (betonová),
- osazení revizních nádrží (plast),
- položení nového rozvodu vody na zalévání – LDPE včetně zavlažovacích prvků,
- položení rozvodů elektroinstalace k čerpadlu a jištění,
- vybavení akumulační nádrže filtračním košem a kalovým čerpadlem s tlakovou nádobou,
- vytýčení sítí,
- odvezení odpadu na skládku,
- provedení tlakových a těsnících zkoušek potrubí,
- geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 083 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Milevsko
 • IČO: 00249831
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 420
  39901 Milevsko 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 370106

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.milevsko-mesto.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky