Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2022 15:40:29
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel nicméně již dopředu avizuje, že lhůta pro podání nabídek bude prodloužena ve smyslu ust. § 98 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu, že upravený soupis prací s výkazy výměr bude uveřejněn dodatečně po uplynutí lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (297.87 KB)