Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2023 13:51:14
Předmět Informace o plánovaném prodloužení lhůty pro podávání nabídek

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto informuje, že s ohledem na obdržené množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se soupisu prací s výkazem výměr bude lhůta pro podání nabídek prodloužena (lhůta tedy nebude končit dne 21. 6. 2023 v 10:00, ale bude adekvátně posunuta tak, aby dodavatelé měli čas připravit své nabídky).

S pozdravem