Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2023 20:33:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.3.pdf (165.03 KB)
- Příloha č. 6 - Soupis prací s výkazem výměr změna č. 3.xls (952.50 KB)