Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2023 15:44:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (238.03 KB)