Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
Odesílatel Veronika Roubíková
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2024 12:21:02
Předmět Výzva

Vážení,

na https://zakazky.milevsko-mesto.cz je zveřejněno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska".

Veronika Roubíková, DiS.
referent odboru investic a správy majetku