Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
Odesílatel Veronika Roubíková
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2024 10:14:42
Předmět vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Vážení, v příloze zasíláme odpovědi na dotazy uchazeče ohledně veřejné zakázky.

S pozdravem
Veronika Roubíková, DiS.
referent odboru investic a správy majetku


Přílohy
- Doplňující informace k VZ.pdf (160.29 KB)
- dotaz č,. 9 příloha 5 - SPOS zadání 2024.xls (107.50 KB)
- dotaz č. 7 Milevské muzeum seznam elektroniky.docx (642.31 KB)
- dotaz č. 5 - Školy školky zadání 2024.xls (97.00 KB)
- dotaz č. 4 Milevsko Školy školky seznam elektroniky 2024.xls (48.00 KB)