Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
Odesílatel Veronika Roubíková
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2024 10:39:02
Předmět doplnění, vysvětlení

Vážení, v příloze zasíláme odpověď na dotaz zaslaný mimo E-ZAK - škodní průběh neživotního pojištění.

S pozdravem
Veronika Roubíková, DiS.
referent odboru investic a správy majetku


Přílohy
- ŠP město Milevsko.pdf (169.89 KB)