Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2024-31.03.2025
Odesílatel Veronika Roubíková
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2024 15:10:57
Předmět Výzva

Vážení,

na https://zakazky.milevsko-mesto.cz je zveřejněno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2024-31.03.2025".

Veronika Roubíková, DiS.
referent odboru investic a správy majetku