Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výběr pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska
Odesílatel Veronika Roubíková
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2024 10:05:05
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení, na základě usnesení RMM č. 12/24 ze dne 15.01.2024 v příloze zasíláme Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Veronika Roubíková, DiS.
referent odboru investic a správy majetku


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (180.53 KB)