Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MILEVSKO ČOV – ÚPRAVY KALOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele Město Milevsko [IČO: 00249831]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2024 14:04:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení č. 3.docx (63.79 KB)