Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kuchyně přizpůsobené ke konečnému tepelnému zpracování surovin a následnému výdeji. Kuchyně bude sloužit pro stravování pro klienty Domu s pečovatelskou službou Milevsko. Předmět dodávky je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni DPS s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou – Milevsko“, část „Zařízení kuchyně“, zpracované společností Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., se sídlem Vodní 12/42, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, IČO: 03184439, v rozsahu části „Gastrotechnologie“ pak zpracované společností Kitchen Plan, s.r.o., se sídlem Prudice 17, 391 43 Nemyšl, IČO: 09501975, odpovědný projektant Ing. Tomáš Baťa, a dále v kupní smlouvě, která je rovněž přílohou výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.milevsko-mesto.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
Jakub Špeta
+420 739 081 489
j.speta@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.05.2021 10:00
Datum zahájení: 30.04.2021 15:00
Odpovědné zadávání: