Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel hodlá realizovat zásadní modernizaci Domu kultury Milevsko, v rámci níž dojde zejména ke stavebním úpravám týkajícím se vzduchotechniky a instalace nové audiovizuální techniky. Zároveň bude stavebně upravován i hlavní sál (zejména úpravou podlahy a uložením nových akustických obkladů) vč. balkónového hlediště. Dojde též k dalším dílčím pracím na elektroinstalacích a slaboproudých instalacích.

S ohledem na to, že předmět veřejné zakázky tvoří z významné části dodávky a instalace audiovizuální techniky pro Dům kultury Milevsko, rozhodl se zadavatel v zájmu rozšíření hospodářské soutěže rozdělit veřejnou zakázku na dvě části – stavební část a část představující dodávky a instalaci audiovizuální techniky. Dodavatelé budou moci podávat nabídky na obě části veřejné zakázky samostatně.

Předmět veřejné zakázky by měl být spolufinancován ze Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli (program Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022). Více informací dostupných zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli.
Místo plnění: Jihočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.milevsko-mesto.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Hrstka, advokát (KVB advokátní kancelář s.r.o.)
e-mail: tomas.hrstka@akkvb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 05.09.2022 10:00
Datum zahájení: 03.08.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: