Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel hodlá v tomto zadávacím řízení vybrat stavebního podnikatele, který zajistí stavební úpravy ulice Sokolovská v Milevsku, zahrnující zejména výměnu povrchu vozovky a úpravu chodníků, sadové úpravy, nahrazení stávající jednotné kanalizace dešťovou a splaškovou kanalizací a obnovu vodovodu včetně přípojek.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen zadávací dokumentací, návrhem smlouvy o dílo a především pak projektovou dokumentací - dokumentací pro provádění stavby nadepsanou "Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko".
Místo plnění: Písek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.milevsko-mesto.cz)
Kontakt: Mgr. Bc. Tomáš Auer
+420 226 259 401
tomas.auer@akkvb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.07.2023 10:00
Datum zahájení: 05.06.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: