Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2023 17:20:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (272.48 KB)