Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
Odesílatel Tomáš Hrstka
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2022 19:24:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

v zastoupení zadavatele tímto uveřejňujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, jímž se zároveň adekvátně prodlužuje lhůta pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (327.19 KB)
- 05 přízemí nový stav.pdf (475.09 KB)
- 06 patro nový stav.pdf (397.96 KB)
- 07 řezy nový stav.pdf (219.91 KB)
- D1.01 Textová část.pdf (469.33 KB)
- Příloha č. 7a - Soupis prací s výkazem výměr (upravený).xls (431.00 KB)