Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace budovy Domu kultury Milevsko
Odesílatel Tomáš Hrstka
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2022 14:55:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v zastoupení zadavatele tímto uveřejňujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, jímž se zároveň adekvátně prodlužuje lhůta pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (683.32 KB)
- Příloha č. 7a - Soupis prací s výkazem výměr (úprava č. 2).xls (435.50 KB)
- Výpis dveří.pdf (66.17 KB)