Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2023 10:57:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (279.91 KB)
- Příloha č. 6 - Soupis prací s výkazem výměr [slepý] - změna č. 1.xls (828.50 KB)
- Množství odpadu [SO 100] - přehled.xlsx (10.44 KB)