Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko
Odesílatel Tomáš Auer
Organizace odesílatele KVB advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 01460412]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2023 22:41:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (288.34 KB)
- Příloha č. 6 - Soupis prací s výkazem výměr - změna č. 2.xls (951.00 KB)